Mũi tiêm quý giá

Một giờ sau mũi tiêm vaccine Covid-19, tay trái tôi bắt đầu đau. Cơn sốt đến kèm ớn lạnh, đau đầu, đau bụng, các cơ

Chìa khoá chống đại dịch

chia-khoa-chong-dich

Một năm trước, tôi đến thăm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói chuyện với các bác sĩ về

Ăn mày cửa Phật

Vài năm trước, sư trụ trì một chùa thuyết phục tôi làm lễ cúng “cho gia tiên được mát mẻ”. Tôi hỏi “mất bao nhiêu

Phật Pháp và bình phẩm

Tuổi đời, tuổi đạo không có ý nghĩa nhiều mà thực tại người tu đã đoạn trừ được bao nhiêu Vô minh và Hữu ái.Còn