Theo thông báo của Bộ Y Tế ban hành thì Công văn 5946/BYT-DP về dự kiến phân bổ Vaccine Covid – 19 đến hết năm 2021 cho 63 tỉnh/thành, đơn vị, bộ. Bộ Y Tế sẽ phân bố 90% co người từ 18 tuổi trở lên, trong đó TP. Hà Nội và TP.HCM sẽ được phân bố với tỷ lên cao nhất là 99%

Đến thời điểm hiện tại, có 6 loại Vaccine Covid – 19 đã được Bộ Y Tế đồng ý tiêm chủng tại Việt Nam.

Vaccine Covid – 19 : AstraZeneca

Vaccine Covid – 19 AstraZeneca được Bộ Y Tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu trong phòng chống dịch Covid – 19.

AstraZeneca được tiêm bắt đầu từ tháng 03/2021, hiện tại đây là vaccine covid – 19 được tiêm nhiều nhất tại Việt Nam

Hiệu quả được đánh giá từ 62 – 90%

Vaccine Covid - 19 : AstraZeneca

——–

Vaccine Covid - 19 : AstraZeneca

——–

Vaccine Covid - 19 : AstraZeneca

——–

Vaccine Covid - 19 : AstraZeneca

——–

Vaccine Covid - 19 : AstraZeneca

Vaccine này sẽ được tiêm cho người trên 18 tuổi. Thời gian để tiêm mũi thứ 2 là tứ 08 – 12 tuần

Loại Vaccine Covid – 19 này làm giảm 48,7% nguy cơ mắc biến thể Alpha và giảm 30% đối với biển thể Delta. ( Tiềm 1 mũi)

Sau khi tiêm xong mũi 2 sẽ làm giảm 74,5% đối với biến thể Alpha và giảm 67% đối với biến chủng Delta

Vaccine Covid – 19: Moderna

Vaccine Covid – 19 do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Hiện đã cung cấp ra thế giới 340 triệu liều .

Vaccine của Moderna được Bộ Y Tế đưa vào sử dụng cho nhu cầu cấp bách. Hiện tại, Việt Nam đã tiếp nhận tổng hơn 5 triệu liều Vaccine Covid – 19 Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility.

Vaccine Covid - 19: Moderna

——–

Vaccine Covid - 19: Moderna

——–

Vaccine Covid - 19: Moderna

——–

Vaccine Covid - 19: Moderna

——–

Vaccine Covid - 19: Moderna

——–

Vaccine Covid - 19: Moderna

Vaccine Covid – 19 này được tiêm cho người trên 18 tuổi. Thời gian tiêm giữa 2 mũi là từ 04 – 06 tuần.

Hiệu quả của mũi tiêm thứ nhất là 51,8%. Hiểu quả sau khi tiêm xong mũi tiêm thứ 2 là 94,1%

Vaccine Covid – 19: Comirnaty của Pfizer

Vaccine Covid – 19 của Pfizer/ BioNTech được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến hiện tại số Vaccine Covid – 19 của Pfizer đã cung cấp ra toàn thế giới khoảng 850 triệu liều.

Vaccine Comirnaty đã được Bộ Y Tế phê duyệt sử dụng phòng chống dịch Covid – 19, hiện tại ở Việt Nam đã có hơn 750.000 liều đã được triển khai tiêm chủng.

Vaccine Covid - 19: Comirnaty của Pfizer

——–

Vaccine Covid - 19: Comirnaty của Pfizer

——–

——–

——–

Đây là Vaccine Covid – 19 được chỉ định tiêm cho người trên 12 tuổi. Thời gian tiêm giữa 2 mũi là từ 03 đến 06 tuần

Hiệu quả sau 1 giúp giảm 47,5% nguy mắc đối với biến thể Alpha, giảm 35,6% đối với biến thể Delta.

Sau khi tiêm 2 mũi, giúp giảm 93,7% với biến thể Alpha, giảm 88% đối với biến thể Delta.

Bộ Y Tế chưa khuyến cáo tiêm cho các trường hợp sau

Nguồn : Bộ Y Tế

Leave a Reply

Your email address will not be published.