Góc nhìn
Góc nhìn của chuyên gia về thế giới. Những mẩu chuyện ngắn nên đọc!

Mũi tiêm quý giá

Một giờ sau mũi tiêm vaccine Covid-19, tay trái tôi bắt đầu đau. Cơn sốt

Ăn mày cửa Phật

Vài năm trước, sư trụ trì một chùa thuyết phục tôi làm lễ cúng “cho

Thiết thực
hiện tại

Đến để
mà thấy

Không bị chi phối
bởi thời gian

Có tính chất
hướng thượng

Cho người trí
tự mình giác ngộ